Úterý, 30. května , 2023

Karma v astrologii

karma

karma, Autor obrázku: Neal Fowler

Termín „karma“ vybízí k akci, k vykonání vůle a je základem mnoha asijských filozofií, které tvrdí, že vše, co děláme v tomto životě, bude mít významný dopad na náš další osud. Na rozdíl od křesťanství, kde se božská vůle přijímá jako nutná a samozřejmá, v náboženstvích, které podporují karmickou filozofii, má člověk svobodnou volbu dělat cokoliv, avšak musí pochopit, že jeho skutky mají obdobný účinek jako bumerang a během jeho dalšího vývoje se mu vrátí, byť v jiných rovinách existence.

V astrologii se na karmu pohlíží jako na vztah mezi příčinou a důsledkem. Pro každý náš skutek existuje odpověď stejné síly. Zlo sklízí zlo, ať už v tomto životě, nebo v jiném, a stejně tak dobro sklízí dobro. Pro každé znamení existují určité situace, které mohou být podrobně analyzovány; v tomto případě hazard a svobodná vůle budou hrát důležitou roli, která nám pak pomůže sdělit, jak se nás karma týká v průběhu našeho dalšího vývoje.

Hluboká znalost naší astrální mapy od narození nám může pomoci identifikovat ty prvky, které jsou nám prakticky souzeny již od prvního dne našeho života, a zabránit počátečním nerovnováhám, které nám určuje fatální postavení planet, karmickou hrou existence, tedy podniknout určité prospěšné akce ve chvíli, kdy nás hvězdy znevýhodňují.

Takto si můžete v životě stanovit jasné cíle a nebudete závislí pouze na osudu, ale budete mít možnost učinit jasné kroky k nalezení rovnováhy pro pohodlný život vás i vaší rodiny. Do určité míry to vypadá, jako byste se snažili vzdorovat osudu dobře promyšlenými akcemi nejpozitivnějších účinků.

Pokud jde o osud určité osoby, z astrologického hlediska nebude určen pouze postavením planet ve chvíli narození, ale i okolnostmi, za nichž k narození došlo, a také místem narození. V této souvislosti mohou určité prvky v dobrém nebo ve zlém ovlivnit vývoj lidí a opět – z pohledu karmy – může jedinec podniknout kroky k nápravě všeho, co by mohlo případně ohrozit jeho další dobrý vývoj. Pokud jde o každodenní existenci a průběh osudu, změna scenérie přestěhováním se do jiné země nebo města může, ale nemusí mít pozitivní vliv, a rozhodnutí žít samostatně, dále od rodičů, může, avšak nemusí přinést výhody.

Konečně svobodná vůle, respektive schopnost člověka vykonat jakýkoli čin, aniž by byl potrestán něčím jiným než zákonem, který vládne karmě, je dalším kritériem, s nímž je nutné počítat ve vztahu k astrologickým valencím karmické filozofie. Zde se již nejedná o astrální mapu nebo o přesné podmínky narození, ale o naši větší zranitelnost v okamžicích, kdy k nám hvězdy nebudou zrovna přátelské. Proto je vhodné, aby se činy, které mohou způsobit poruchy našeho osudu (v křesťanství se jim říká hříchy), očistily vykonáním skutků prospěšných našim blízkým, zvířatům nebo životnímu prostředí. Tak bychom si mohli hvězdy udobřit, a ony nás pak již nebudou tolik ohrožovat, až bude jejich postavení pro nás nevýhodné.

Žít v souladu s karmickou filozofií znamená být si plně vědom svých činů, být za ně plně odpovědným a nebouřit se zbytečně proti hvězdám pokaždé, když se nám moc nedaří. Jistě mnohokrát poznáte neúspěch, a to kvůli vašim minulým skutkům, které vás dovedly až k neblahému řešení. Do budoucna se proto doporučuje nahlédnout zpětně do vlastního života, a pokud možno napravit všechny své špatné činy; přitom se samozřejmě vyhýbejte konání dalších činů, které by se mohly ve vaší osobní karmě zaznamenat jako negativní skutky.

Comments are closed.

Scroll To Top