Pátek, 9. června , 2023

Výživné na nezletilé dítě – na co máte nárok?

Ne vždy se při rozchodu nebo rozvodu rodičů podaří nalézt shodu na výši výživného na společné dítě či děti. Řešením je podání návrhu na určení výše výživného soudem. Jakou výši výživného můžete požadovat? A podle čeho se výše výživného řídí?

Občanský zákoník uvádí, že životní úroveň dítěte musí být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Jako další kritéria pro určení výživného občanský zákoník stanovuje odůvodněné potřeby dítěte a majetkové poměry povinného rodiče. Co si pod těmito neurčitými pojmy představit a co je v řízení o určení výživného soudem třeba prokazovat?

Mezi odůvodněné potřeby dítěte patří reálné náklady spojené s péčí – náklady na vzdělání (školné, školkovné, školní potřeby), další rozvoj (poplatky za kroužky a výlety), stravu (podíl z ceny nákupu potravin v rodině oprávněného rodiče, školní jídelna), oblečení, ale také podíl z nákladů rodiny na bydlení. Tyto náklady oprávněný rodič soudu dokládá zpravidla v přehledové tabulce doplněné výpisem z účtu či účtenkami za nákupy pro dítě.

Pod „majetkovými poměry“ rodiče se skrývají nejen jeho pravidelné příjmy ze zaměstnání či podnikání, ale jeho celková finanční situace (například vlastnictví nemovitostí, úspory, investice) a životní úroveň (například cestování, dovolené, styl života).

Pokud by se povinný rodič při prokazování svých příjmů snažil příjmy skrývat, či účelově změnil nebo opustil zaměstnání, lze v řízení argumentovat tzv. potencialitou příjmů povinného rodiče. To znamená, že soud nemusí zohlednit nejen jeho aktuální situaci (např. nezaměstnanost či práci na nižší pracovní pozici), ale rovněž vypočte výši výživného s ohledem na objektivní možnosti příjmů, kterých by povinný rodič mohl dosahovat vzhledem ke své profesní kvalifikaci a vzdělání.

Prokazování příjmů povinného rodiče bývá složité zejména u rodiče – podnikatele. Soud by se však neměl při prokazování příjmů spokojit s předložením daňového přiznání či účetní závěrky (které často nezohledňují skutečnou finanční situaci podnikání a obsahují neaktuální čísla), ale měl by detailně zkoumat příjmy a výdaje daného podnikání. Je také možné nechat vypracovat znalecký posudek na ocenění podílu ve společnosti povinného rodiče.

Dalším vodítkem při určování výše výživného jsou doporučující tabulky Ministerstva spravedlnosti. Byť soudy nejsou povinny podle nich postupovat, bývají přesto pro soudce i rodiče užitečným vodítkem při stanovení výše výživného. Podle věku dítěte a (odhadované nebo skutečné) výše příjmů povinného rodiče stanovují, kolik procent z příjmu rodiče má připadat na výživné. S věkem dítěte pochopitelně rostou jeho potřeby a zvyšuje se tak i procentuální podíl výživného z příjmu rodiče.

Nejste spokojeni s výší výživného na Vaše dítě nebo jej potřebujete stanovit soudně? S přípravou návrhu či sepisem dohody o výživném Vám rádi pomůžeme.

Další informace na téma zvýšení a snížení výživného se dozvíte na našich stránkách rodinavpravu.cz

Comments are closed.

Scroll To Top