Pondělí, 5. června , 2023

Pravidla k úspěšnému vztahu

Po centrech měst prochází mnoho zamilovaných párů, drží se za ruce, usmívají se. Pohled na ně je krásný, dávají nám naději, že i my jednou povedeme šťastný a spokojený život v páru. Když se nad tím zamyslíme hlouběji, uvědomíme si, jak vypadal náš poslední, druhý, první vztah. Na venek jsme možná také vypadali šťastně, realita byla ale jiná a právě proto jsme vztah dříve či později ukončili. Jsou opravdu lidé, které každodenně potkáváme tak spokojení, jak se na první pohled zdá? A jak docílit toho, abychom v budoucnu mohli žít ve šťastném partnerství?

Samozřejmě potřebujeme potkat osobu opačného / stejného pohlaví, který bude mít v úmyslu zacházet s námi stejně tak dobře, jako my s ním. Na dobrém vztahu je nutné pracovat od začátku. Jsou věci, podle kterých když se partneři budou řídit, je téměř jisté, že jejich vztah bude fungovat jako dobře promazaná přehazovačka na kole, ozubená kolečka budou zapadat.

Přesuňme se k tomu, jak bychom se měli chovat, aby vztah fungoval. Prvním, velmi důležitým krokem je uvědomění si důležitosti sebelásky. Jestliže chceme, aby nás milovali ostatní, musíme nejprve milovat sami sebe. Když se nemáte rádi za křivý nos, špatnou vlastnost atp., nemůžete očekávat, že vás bude milovat někdo jiný.

Druhý důležitý bod je „Očekávání“. To, co očekáváme od svého partnera, očekávejme nejdříve sami od sebe. Jestliže chceme, aby k nám byl někdo milý, hodný, pozorný, zastával pozici skvělého partnera po našem boku, musíme to nejdříve očekávat od sebe samých a povinnosti, které „nařizujeme“ partnerovi, nařiďme sobě a plňme je.

Důraz musí být kladen také na komunikaci. Verbální, neverbální, na tom nesejde. Je velmi nutné naučit se s protějškem komunikovat. Sdělovat si navzájem, co nám na druhém vadí a proč nechceme, aby danou věc opakoval. Pro nás, pro chybující, není možné odstranit „vadu“ na chování okamžitě, máme jakési zajeté koleje, ve kterých jedeme. Je nutný čas na uvědomění si, buďte si ale jisti jednou věcí – pokud vás partner miluje a vy milujete jeho, chování se budete snažit napravit. Při komunikování se svým partnerem eliminujte slovo „Proč“. Toto slovo je ve své podstatě záporné, vždy následuje „Protože!“ Místo věty „Proč jdeš pozdě?“ zkuste použít „Jak bys mi to mohl vysvětlit?“. Správným kladením otázek docílíte v komunikaci mnoho.

Dalším důležitým pravidlem je upřímnost. Princip je opět podobný. Buďte upřímní nejen ke svému partnerovi, ale také k sobě samým. Cokoliv se vám stane, cokoliv se dozvíte, sdělujte svému partnerovi z nejupřímnějšího srdce. Mnohdy je velmi těžké být upřímný, situace bývá často vyhrocená. Když máte strach z toho, jak bude partner reagovat, sdělte mu, že k němu mluvíte ze svého upřímného srdce. Je to velmi silná věta, nad kterou se zamyslí každý, kdo vás má rád a vaše sdělení bude lépe přijímat.

Travte spolu čas. Hledejte chvíle, kdy se budete věnovat jen sami sobě a nebude vám ubírat na pozornosti žádná jiná činnost. Velká chyba je domnívání se, že jakmile jste v jedné místnosti, trávíte spolu čas. Jestliže žena vaří a muž pracuje na počítači, nelze tento čas považovat za čas strávený spolu. Hledejte společné aktivity, sportujte, bavte se nebo si jen lehněte a shlédněte spolu oblíbený film.

Respektujte sebe navzájem, respektujte to, co druhého baví a naplňuje. Pokud se dokážete respektovat, nemáte nutkání shazovat partnera ve společnosti a to je velmi důležité. To, jak funguje vztah lze velmi lehce odhalit ve chvíli, kdy se partneři nachází ve společnosti svých kamarádů, ale také na pracovním večírku. Samozřejmé je, že i mezi lidmi žijícími v harmonickém vztahu vznikají neshody a hádky. O nich byste měli vědět převážně vy a snažit se váš vztah vylepšovat mezi sebou, nesdělovat ho všem, kdo vám přijdou do cesty.

„Miluji Tě.“ Mám Tě rád.“

Opakujte svému protějšku, že ho máte rádi, že si ho vážíte a vždy dodávejte i to, proč mu to říkáte. V tomto případě je otázka „Proč?“ velmi příhodná. V tuto chvíli máte chtít vědět, proč vás partner miluje a proč řekl tak milou větu. A proč milujete svého partnera? Připravil vám snídani? Pověsil prádlo? Řekněte mu to! „Miluji Tě, protože jsi dnes ráno odvezl naše děti do školy, když jsem neměla čas.“

Podporujte svého partnera. V životě nepotkáte mnoho lidí, kteří vás budou podporovat, dejte tento dar. Pokud je váš partner typ člověka, který neustále zakládá nové projekty, buďte na něj pyšní a od práce ho neodrazujte, protože se mu posledně něco nepovedlo. Věřte mu, dodávejte mu sílu a odvahu a podporujte ho v tom, co dělá, zdá-li se vám to být správné. Na druhou stranu vždy řekněte, když máte dojem, že tento krok by nemusel být správný. Jestliže se pro něj i tak rozhodne, podpořte ho.

No a nakonec spolu plánujte budoucnost. Když máte podobné tužby, přání, cíle, nemůžete být šťastnější. Jak se říká – Ve dvou se to lépe táhne. Plánujte dovolenou na příští rok, plánujte rodinné oslavy, kterých se budete účastnit, plánujte jednodenní výlety na příští víkend. Zapojujte svého partnera do vašeho života a žádejte o zapojení.

Vím, že realizace všech bodů, ze kterých žije a roste skvělý vztah je běh na dlouhou trať, běh velmi těžký. Máte-li někoho, komu věříte, před kým se nestydíte mluvit o vašich pocitech, nápadech, věnujte se těmto bodům společně. Věřte, že budete moci ochutnat sladkou chuť šťastného života v partnerství. Přeji vám hodně štěstí!

Comments are closed.

Scroll To Top