Pondělí, 22. dubna , 2024

Numerológii využíval už Pythagoras. Nezanevřel na ni ani Sigmund Freud

Už starobylí Egypťané dávali číslům velký význam. Za jejich pomoci se předpovídala budoucnost a jejich síla se využívá dodnes.

What do your Numbers mean - female hand palm up with a group   of random multicolored transparent numbers floating up and away on a dark multicolored background with copy space

Foto: Bigstockphoto

 

Podle numerologie (nauka o významu a vlivu čísel) se každý narodí s množstvím číselných údajů. Jsou jimi den, měsíc a rok narození, porodní hmotnost a výška… Na číselné záznamy se dá ale převést i jméno a příjmení. Numerologie věří tomu, že všechna tato čísla mohou ovlivnit schopnosti jedince, jeho silné a slabé stránky nebo dokonce jeho budoucnost.

Numerologie a známá jména

Otcem numerologie byl řecký matematik a filozof Pythagoras (přibližně 570 až 510 př. n. l.). Při studiu aritmetiky, astronomie a geometrie si uvědomil, že každé číslo má svou sílu. Pythagoras prohlásil, že všechno kolem nás může být vyjádřeno čísly. Právě kvůli tomu přidělil každému číslu stejnou pozorovatelnou hodnotu.

 

Slovo „numerologie“ se objevilo v angličtině poprvé v roce 1911. Bylo to v době, kdy začal růst zájem o okultní vědy. Velkou pozornost nápadné shodě čísel věnoval i Sigmund Freud a řada dalších autorů.

Číselný význam písmen

V nejrůznějších kulturách se původně používala jednotlivá písmena abecedy i na vyjádření čísel. Řecká, hebrejská nebo později i slovanská abeceda se tak využívala i pro zápis číslic. Díky tomu i slova dostávala svoji číselnou hodnotu. Hojně se toho využívalo například v starověké gnózi nebo ve středověké židovské Kabale.

 

Například V Číně, kde se místo abecedy používají na písemný zápis znaky, se zase význam čísel odvozoval od jejich podobnosti s různými slovy. Číslo čtyři tak bylo považováno za nešťastné, protože se jeho výslovnost nápadně podobala slovu smrt.

 

I v dnešní době přikládají numerologii někteří lidé velký význam a věří, že je možné díky ní předpovídat i budoucnost.

Comments are closed.

Scroll To Top