Pátek, 9. června , 2023

Chiromantie – podívejte se pravdě do dlaně

Stejně jako rysy ve tváři, tak i velikost a tvar dlaně, prstů a čar prozradí o člověku mnoho informací. Pojďme se teď společně podívat na základní charakteristiku věštění z ruky.

Chiromantie není jen jednou z metod věštění budoucnosti, jak si mnozí mohou myslet. Do dlaně se nám zapisuje naše povaha a charakter, ale i již prožité skutky, které nás v životě nadále ovlivňují, nebo zdravotní stav. Jedná se velmi staré učení, které využívali již staří Egypťané, ale jak už to tak bývá, setkává se spíše s kritikou a nedůvěrou.

Ze které ruky číst?

Člověk, který má čáry na obou dlaních podobné, využívá dobře svých schopností a talentu a snadno si plní své cíle a sny. Naopak ten, kdo má čáry naprosto rozdílné, teprve čeká na probuzení svého pravého potenciálu a využití všech svých skrytých schopností. Důležité je však určit hlavní ruku pro čtení z dlaně.

Tou je zpravidla ta, kterou píšeme a využíváme k práci, ale není to podmínkou! Sepněte dlaně a zkřižte ruce – který palec zůstal nahoře? Na hlavní ruce nalezneme otázky ke své minulosti, naopak vedlejší ruka poukazuje na naši povahu, talent, ale také emoce a touhy.

Základní linie na dlani

Základními čárami v chiromantii jsou čára života, hlavy, srdce a osudu. Délka, hloubka, umístění, ale i rozvětvení dokáže mnohé prozradit.

Čára života

Neoznačuje délku života, jak by se kdekdo mohl mylně domnívat. Je obrazem životného elánu, vitality, zdraví, životní síly, fyzické zdatnosti a odolnosti. Ideální čára života je taková, která začíná mezi palcem a ukazovákem, táhne se obloukem ke spodnímu konci dlaně a stáčí se směrem k zápěstí. Je zřetelná, hluboká a bez přerušení. Člověk, který se jí může pyšnit, je spontánní, zdravý, snadno překonává překážky a raduje se ze života.

Krátká čára života prozrazuje oslabenou životní sílu, která může být způsobena nemocí, ale i nechutí do života a apatií.

Zdvojená čára života vypovídá o pevné opoře, jistotě a sebedůvěře, která nám pomáhá překonávat překážky.

Naopak rovná čára života jasně hovoří o nedostatku sebedůvěry, nízkém sebevědomí a špatných vztazích s druhými lidmi.

Pokud čára života začíná souběžně s čárou hlavy, pravděpodobně Vás trápí trauma z dětství, nedokážete se prosadit, jste mlčenliví a nejistí.

Čára hlavy

Poukazuje na naše schopnosti, zájmy, talent, ale i vnímavost, inteligenci, potenciál a schopnost prosadit se. Začíná mezi palcem a ukazovákem a táhne se napříč dlaní.  Ideální čára hlavy je taková, která je silná a prochází skrz celou dlaň. Hovoří tak o velké fantazii, ale také problémech s koncentrací.

Krátká čára hlavy symbolizuje nedostatek fantazie a kreativity. Dlouhá rovná čára hlavy je znakem pevné vůle a odhodlání, zato dlouhou zakřivenou čáru hlavy mívají osoby nezávislé a vysoce inteligentní. Pokud je Vaše čára hlavy nepravidelná, nejspíš budete mít problémy se prosadit a trápí Vás nízké sebevědomí.

A jestliže Vaše čára hlavy protíná čáru života, jste velmi uzavření, nesebevědomí a neschopní samostatného rozhodování.

Rozdvojená čára hlavy na konci poukazuje na kreativitu i praktičnost, zato čára hlavy, která připomíná řetěz hovoří o nedostatku logického a jasného uvažování, a to i ve stresových situacích.

Čára srdce

Čára srdce poukazuje jak na zdravotní stav, tak i emoční založení jedince, a každé její přerušení značí zdravotní obtíže. Ideální čára srdce začíná na okraji dlaně pod malíčkem a stáčí se směrem k ukazováku nebo až k prsteníku. Je jasná a nepřerušená.

Pokud Vaše čára srdce končí mezi ukazovákem a prsteníkem, patříte mezi vyrovnané, srdečné a spolehlivé osoby pevného zdraví. Krátká čára srdce je naopak znakem sobectví a „chození přes mrtvoly“.

Pokud je Vaše čára srdce dlouhá a končí nad začátkem čáry hlavy, patříte mezi romantické povahy, které ke svému životu potřebují mnoho citu a projevů lásky. Pokud se Vaše čára srdce rozdvojuje na začátku, jste vysoce inteligentní a své okolí snadno přesvědčíte osobním kouzlem a charismatem.

Rozdvojuje-li se Vaše čára srdce na konci, umíte jednat s lidmi a Vaší silnou stránkou je empatie a emoční inteligence. A připomíná-li Vaše čára srdce řetěz, jste citově nestálí, nedůvěřiví a máte sklony k nevěře.

Čára osudu

Čára osudu se nevyskytuje nutně u každého člověka. Může se (jako i u ostatních linií) objevit až v průběhu života. Pokud zcela chybí, není daný člověk ještě schopen a připraven převzít zodpovědnost za své jednání, dělá mu problém se přizpůsobit a soustředit.

Pokud se však čára osudu u člověka prostě jen vyskytuje, vypovídá to o tom, že má svůj osud pevně v rukou. Čára osudu může mít různé tvary, čím výše však začíná, tím později člověk převezme zodpovědnost za své jednání v životě.

Čáru osudu začínající na čáře života mívají lidé velmi obětaví, kteří se podřizují potřebám ostatních. Čáru osudu končící na čáře hlavy mají osoby, které opakují své chyby neustále dokola, neumí se z nich poučit a dělají stále špatná rozhodnutí. Jestli Vaše čára osudu končí na čáře života (nebo také na vodorovné čáře na zápěstí), pravděpodobně se snadno necháte unést svými city, které neumíte ovládat. Rozdvojená čára osudu na začátku je znakem odhodlání, cílevědomosti a kariérismu. Pokud je Vaše čára osudu zakřivená, pravděpodobně procházíte častými nebo výraznými životními změnami.

Přerušená čára osudu na začátku hovoří o brzkém osamostatnění nebo velkých rodinných změnách. Pokud se však Vaše čára osudu přerušuje několikrát uprostřed dlaně, není to dobré znamení a pravděpodobně Vás čekají problémy.

Větvě vystupující z čáry osudu směrem nahoru symbolizují vzestup a vývoj, větve směřující dolů naopak hovoří o změně k horšímu. Jestliže čáru osudu protínají kolmé čáry, zaskočí Vás nečekané překážky.

Tvar ruky

Nejen z čar na dlani lze číst. O člověku mnohé vypovídá i tvar a velikost ruky. Podívejme se společně na základní charakteristiku podle živlů.

Zemská ruka

Zemská ruka má hranatý tvar s krátkými prsty. Na dlani se nenachází mnoho čar, což značí jednoduchost a nekomplikovanost člověka. Je praktický, realistický, spolehlivý, ale také konzervativní. Jeho silnými stránkami je pracovitost, přesnost, pevná morálka, bezpečí a stálost.

Vzdušná ruka

Vzdušná ruka je také hranatá, ale prsty jsou dlouhé. Lidé se vzdušnou rukou jsou proměnliví, ale bystří, zvídaví a flexibilní. Mají rádi pozornost okolí a užívají si zájem druhých. Jsou upřímní a říkají to, co si myslí. Někdy jsou zbytečně melodramatičtí a okázalí, a jejich koníčkem je polemika a psychologie.

Vodní ruka

Vodní ruka je typická dlouhou dlaní s dlouhými prsty. Lidé s tímto typem ruky jsou nestálí, proměnliví, intuitivní a puntičkářští. Jsou citliví na kritiku a často uzavření.

Ohnivá ruka

Ohnivá ruka se vyznačuje podlouhlou dlaní a krátkými prsty. Majitelé ohnivé ruky jsou vášniví a cituplní, mají rádi vzrušení, akci a změny, rutina je ubíjí. Jsou netrpěliví, ambiciózní, a i když se často zapálí pro danou věc, málokdy dotáhnou věc do konce, protože se jednoduše začnou nudit.

Comments are closed.

Scroll To Top