Pátek, 9. června , 2023

Cesta do pravěku – film který je stvořen na prázdniny

Cesta do pravěku je celovečerním filmem. Natočil jej režisér Karel Zemánek v roce 1995 a lze zařadit do kategorie fantastických filmů. Ukazuje prehistorická stádia vývoje země, flóry a fauny. Hlavními postavami jsou čtyři mladí kluci.

Film je vhodný jak pro děti, tak i pro dospělé. Zábavnou formou a poutavým dějem přináší poučení o vzniku a vývoji planety Země. Cesta do pravěku pojednává o výpravě čtyř chlapců do pravěku. Celý děj je nastartován nálezem trilobita před jeskyní. Malý Jirka nachází při své procházce kámen s otiskem trilobita.

Živočich ho zaujal natolik, že si ho přeje velice moc vidět na vlastní oči. Čtyřčlenná parta chlapců – kronikář Petr, fotograf Toník, Jenda a nejmladší Jirka, proto zorganizovala výpravu do pravěku.

Na loďce propluli jeskyní. Brzy po proplutí jeskyní se musejí tepleji obléci, protože se ocitli v době ledové. Když zmizeli poslední kry, objeví se v bujné vegetaci mamut.

Další den zaujala chlapce stezka, jež byla vyšlapaná na břehu. Po dvou dnech putování dorazili do jeskyně. Objevili neklamné stopy o tom, že tam žil pravěký člověk. Viděli vychladlé ohniště. Na stěnách našli úžasné malby pravěkých zvířat.

Na ty pravé a úžasné zážitky si chlapci museli počkat, až do druhohor. Ve druhohorách zažili velmi napínavé dobrodružství. Na břehu jezera shlédli  boj mezi velkými ještěry. Stegosaurus svůj boj prohrál a umírá. Jeho tělo zůstává ležet na břehu. Po posledním vydechnutí stegosaura se chlapci jdou na jeho tělo podívat blíže.

Bohužel nemají jen krásné zážitky ze své dobrodružné cesty. Zjistili, že jejich loďka byla zničena. Podle stop, které našli, soudí, že loďku jim zničil obří živočich.

Situaci však kluci vyřešili perfektně. Postavili si vor. Na voru poté dopluli do období karbonu. Zde viděli velké přesličky, plavuně a hmyz. Poté dopluli na břeh silurského moře. Toto místo bylo koncem jejich cesty. Viděli, jak na břehu silurského moře vnikl veškerý život na zemi.

Cesta do pravěku je nejoriginálnější dílo Karla Zemana. Podává nejen ucelený přehled o vývoji života na Zemi, ale poskytuje i dobrodružství. Příběh chlapců, kteří putují na malé pramičce, si získal velkou oblibu u diváků. Originalita vyřešení trikových scén a výtvarné zpracování filmu zůstávají i po letech napínavé a strhující. Film je do dnešních dnů stále vyhledáván a to nejen českými obdivovateli fantastického filmového žánru.

Comments are closed.

Scroll To Top